سیاست حریم خصوصی : 

حریم خصوصی کاربران عزیز تمام و کمال توسط به‌روزترین برنامه‌های امنیتی WP انجام می‌پذیرد.