فرنگی جات

سیر خشک

27,000 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم