فرنگی جات

بامیه

20,000 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم