فلفل دلمه رنگی

8,500 تومان

هرعدد حدود 170 گرم

فلفل دلمه رنگی

8,500 تومان