سیر خشک

27,000 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم

سیر خشک

27,000 تومان