سیر تازه پاک کرده

12,000 تومان

هر بسته حدود ۳۰۰ گرم

سیر تازه پاک کرده

12,000 تومان