میوه جات

آلبالو

22,500 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم

فرنگی جات

باقالی

5,600 تومان

هر بسته حدود ۴۰۰ گرم

فرنگی جات

بامیه

15,000 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم

توجه داشته باشید که سفارش محصولات فقط به صورت عددی و بسته ای می باشد
توجه داشته باشید که سفارش محصولات فقط به صورت عددی و بسته ای می باشد