میوه جات

آلبالو

تماس بگیرید

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم

استوایی

انبه

تماس بگیرید

هرعدد حدود ۸۰۰ گرم

فرنگی جات

بامیه

20,000 تومان

هر بسته حدود ۵۰۰ گرم