استوایی

آناناس

179,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

استوایی

آواکادو

149,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

ازگیل

75,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

انار دماوند

42,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

استوایی

انبه

229,000 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بادمجان

26,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بادمجان دلمه

24,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

فرنگی جات

بلال مکزیکی

20,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

استوایی

بلوبری

تماس بگیرید

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

بلوط

تماس بگیرید

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

به

45,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه

میوه جات

پرتقال توسرخ

23,900 تومان

بسته‌بندی اختصاصی ۱۲۳تروتازه